Vizija Planetarne Realnosti

Piše: Ivan Mirković

Sve što smo u mogućnosti da percepiramo u trenutnom realitetu primarno postoji od energije koja vibrira određenom brzinom i tako kreira prividnu realnost u ljudskim očima a koja zapravo nije ništa drugo nego holografska iluzija. Najzad, primarna iluzija koju smo primili u vidu informacija jeste ta, da je materijalno – fizički svijet sve što postoji i da predstavlja našu jedinu realnost.

Trenutna realnost koju percepiramo pomoću naših receptivnih organa tj. nervnog sistema primarno predstavlja samo malu frakciju astronomskog spektra frekvencija koje naše tijelo tada registruje, dekodira i pretvara u virtuelnu stvarnost koju doživjavamo svakog dana, koja izgleda tako realna, a zapravo postoji samo u vlastitom planetarnom umu.

U planetarnoj viziji sve posjeduje određenu frekvencju vibracije na kojoj operira u trenutnom realitetu i tako postaje vidljivo vizuelnom korteksu koji putem nervnog sistema prenosi informacije (frekvencije) ka mozgu koji ih tada dekodira i kreira vizuelnu sliku u vašem tjelesnom umu.

“… U mogućnosti smo da dekodiramo energetske informacije, ne samo pomoću vizuelnog korteksa tj. Vid’a nego i pomoću četri preostala “senzora” našeg senzacionalnog tijela. Naši receptivni organi su u mogućnosti da osjete energetske talase i putem nervnog sistema našeg tijela kreiraju iluziju stvarnosti koju tada doživljavamo kao materijalnu koju možemo vidjeti, čuti, dodirnuti, pomirisati i okusiti..”

Kako bi bolje razumijeli energetski aspekt trenutnog realiteta predstavićemo ga na sledećim putem.

Univerzum predstavlja beskonačnu energiju koja se manifestuje u mnogim oblicima. Tako da unutar univerzuma postoje spinirajuće galaksije, unutar njih takođe spinirajuća nebeska tijela (planeta Zemlja), unutar njih živa bića (ljudska bića) koja posjeduju vitalne organe koje su opet sačinjeni od ćelija, a one od molekula, unutar kojih postoje atomi koji su ništa drugo nego vid čiste energije.

Energije koja vibrira na određenoj frekvenciji omogućavajući nam da razlikujemo određene pojmove u prividno iluzornoj materijalnoj realnosti.

“…duboko u univerzumu postoji određeni vid energetskog izvora koji prema periferiji univerzuma odašilje impulse na određenoj frekvenciji i talasnoj dužini…”

Planetarna realnost koju percepiramo zapravo predstavlja holografsku iluziju

Ljudi u principu doživljavaju trenutni realitet primarno kao materijalni. To predstavlja samo neki od puno neshvaćenih planetarnih aspekata. Takođe, puno ljudi posjeduje viziju da postoje isključivo u materijalnom obliku i takav zaključak je zasnovan obično putem vizuelnog korteksa koji posjeduju kao ljudska bića. Takva realnost koju doživljavamo najčešće predstavlja rezultat mentalne navike. Primarno pošto trenutni realitet putem tijela (filtera) doživljavamo tj. percepiramo kao materijalni, mi, ljudska bića veoma često zamišljamo da to zajedno sa materijom predstavlja jedinu realnost. I da, ona to i predstavlja za jako puno ljudi.

Naravno, neka ljudska bića neće u potpunosti prihvatiti takvu izjavu, ne dok putem intuicije, zdravog razuma i ponekad logike sagledaju postojeće informacije iz više dimenzija i tada odluče da prihvate postojeće kao i druge vizije realnosti u kojoj ne postojimo kao fizičko/materijalni entiteti

Sa naučne strane, realnost koju percepiramo se primarno sastoji od atoma koji se sastoje od još manjih particija popularno nazvanih Nukleusa koji se potom sastoje od protona i neutrona oko kojih zatim kruže elektroni. Prostor između Nukleusa (jezgra) i elektrona prema konvencionalnoj nauci tzv. prazan prostor. Prema modernoj nauci prazan prostor predstavlja energiju koja postoji na mnogo višoj talasnoj frekvenciji vibracije i tako postaje nevidljiva za naš elektromagnetni spektar a takodje nemoguće je izmjeriti i sa trenutnom poznatom tehnologijom.

Ta „nevidjiva energija“ predstavlja našu istinsku energiju, energiju ljubavi, energiju koja je zatvorena, tj. ograničena niskom frekvencijom vibracije koja postoji oko ljudskog fizičkog tijela

Povećanjem naše svijesti otvara nam se percepcija, i svijesno uviđamo iluzije realiteta. Tada postoji mogućnost da ubzamo frekvenciju vibracije našeg materijalnog tijela koje nas sprečava (ograničava) da iskusimo našu istinsku planetarnu realnost. Realnost koju opažamo oko sebe ovisna je o frekvenciji vibracije – i vice versa. Poznata realnost materijalnog koju percepiramo postoji na određenoj talasnoj dužini, tj. frekvenciji vibracije a koja je zapanjujuće niska. Kada bi samo za frakciju uspjeli povisiti frekvenciju vlastitog tijela, u mogućnosti bi bili da pristupimo drugim, paralelnim polumaterijalnim realnostima.

Takav fenomen moguće je ostvariti putem meditacije, kada se tokom meditativnog stanja frekvencija vibracije tijela povećava, omogućavajući ljudskom biću da se otrgne iz materijalne iluzorne realnosti i da pristupi drugim realitetima ne koristeći svoje receptivne organe

Nažalost, ta frekvencija je poprimila nisku frekvenciju paralelno sa padom našeg nekada zaboravljenog znanja, padom naše svijesti, pali smo direktno iz “Raj-a” u “pakao”, gdje nam se vizija potpuno zatvorila i prisilila nas da i u budućnosti razmišljamo na specifičan način kako smo svi individualne i zasebne ličnosti. Pojavljuju se prve miskoncepcije o tome kako mi, ljudska bića posjdujemo dušu (energiju) a zapravo, ona posjeduje nas. Mi kao ljudska bića predstavljamo samo “filter” putem kojeg omogućavamo duši (energiji) da putem iskustva u trenutnom realitetu prosperira prema višim nivoima svijesnosti i egzistencije.

Aspekt za koji sam ubijeđen je taj da ništa, ali ništa u univerzumu ne postoji kao “izolirana” pojava, sve je povezano.Sva živa bića su povezana u globalnu mrežu događaja i svaka akcija od istih utiče na planetu i Univerzum u potpunosti

Veoma mi je žao zbog ograničene ljudske percepcije o tome tome šta je realnost i šta je zapravo sve moguće. Takođe, nikada nisam uspio razumijeti kako se zapravo desio “pad” u materiju, i zašto smo se kao ljudska bića primarno ograničili na informacije koje primamo putem naših receptivnih organa.

A putem naših receptivnih organa u mogućnosti smo da percepiramo jako mali spektar informacija (frekvencija) i možemo samo da pogađamo kakvi sve entiteti postoje oko nas u sadašnjem trenutku a kojih većinu vremena nismo svijesni, jer nam nervni sistem ne omogućava da ih vidimo.

U pogledu vizuelnog aspekta, kao što sam ranije rekao, naš vidljivi spektar je jako puno ograničen, mi vidimo samo ograničen spektar boja.

Ljudski elektromagnetni vidljivi spektar boja kreće se od 400nm – 750nm tj. predstavlja samo 0.005 % od ukupne postojeće vidljive mase univerzuma

Mi zapravo na “realnost” gledamo putem veoma uskog „objektiva“.

Iznenada, postajemo svijesni sledećeg,a to je da mi kao ljudska bića smo u mogućnosmti da percepiramo veoma mali spektar informacija (frekvencija) i možemo samo da pogađamo kakvi sve entiteti postoje oko nas u sadašnjem trenutku a kojih većinu vremena nismo svijesni, jer nam nervni sistem ne “omogućava” da ih vidimo.

Najzad, ako odlučimo da upotrebimo intuiciju i razum postoji mogućnost da nešto dublje sagledamo trenutni realitet u kojem postojimo, a postojimo u planetarnoj realnosti koja je primarno energetska odnosno vibracijska (frekvencijska).

Sada, najbolje da trenutnu realnost poistovjetimo sa efektom misli kako bi bolje sagedali postojeće informacije. Ako je sve sačinjeno od frekvencije, i naše misli takođe predstavljaju frekvenciju.
Ljudski mozak predstavlja biološki kompjuter (procesor) našeg tijela.

Kako sam ranije rekao, duboko u univerzumu postoji određeni vid energetskog izvora koji prema periferiji univerzuma odašilje impulse na određenoj frekvenciji i talasnoj dužini. Pomoću njega u mogućnosti smo da doživljavamo trenutni realitet u vizuelnom pogledu i putem receptivnih organa koje posjedujemo kao živa bića. Naravno, naši receptivni organi, naša čula koja posjedujemo kao ljudska bića u trenutnom realitetu su zapravo prijemnici tačno određenih frekvencija koje primamo iz navedenog energetskog izvora, i koje putem mozga (procesora) se procesiraju, tj. dekodiraju i omogućavaju našoj duši da iskusi trenutni realitet na najljepši mogući način.

Ljudski mozak predstavlja procesor koji dekodira informacije (frekvencije) primljene putem naših receptivnih organa i pretvara ih u osjetnu, vizuelnu, zvučnu manifestaciju…
Povećanjem svijesnosti naš nervni sistem na neki način počinje evoluirati, tako omogućavajući našoj percepciji da osjeti puno veći spektar informacija.

Ono što zaista želim reći je to da, Mi, ljudska bića, smo povezani. U nama postoji određen vid energije koji naša fizička tijela održava u životu. Energija je važna, ona nam omogućava ekspresiju emocija. Sva ljudska bića su ista, Energija unutar naših tijela je ista, iako naizgled, upravo zbog aspekta fizičkih tijela tako i ne djeluje. Tijela nam stvaraju prividan efekat jedinstvenosti i različitosti.

Ali ona zapravo predstavljaju samo “vozilo” naše duše. Duša je ta koja teži ka sjedinjavanju sa primarnom inteligencijom, beskonačnim izvorom energije i koja nas primorava i podsiče da se konstantno mjenjamo, da mjenjamo ideje i stavove, razmišljenje, da se uvijek pitamo kuda to idemo i tražimo pravi smisao u kojem god realitetu postojali. Sva živa bića u univerzumu predstavljaju jedno beskonačno živo biće.

Poput okeana koji sačnjavaju milijarde kapljica, tako i primarni kreator se sastoji od frakcija energije koja se nalazi u svim živim bićima na planeti

Ta energija teži ka ponovnom sjedinjavanju i podsiče nas da konstantno evoluiramo U trenutni realitet smo „upali“ kako bi naučili određene lekcije a naša energija se dalje reinkarnirala u viši oblik egzistencije. Putem vlastitih, a i vizijama mnogih drugih ljudskih bića, postoji 7 nivoa energetskih postojanja (svijesnosti).
Posvetiti ću im uskoro pažnju u sledećoj temi “Podsijećanje na davno zaboravljeno znanje” koja će posvetiti pažnju i podsjetiti nas na istinsku realnost i potencijale koju smo nekada posjedovali u percepciji.

Evolucija energetske duše i nivoi svijesnosti

Vizija principa energetske evolucije, evolucije duše (reinkarnacije)

Prvi nivoi svijesnosti su jako poznati, tačnije prva tri nivoa (denziteta) svijesnosti i egzistencije. U mogućnosti smo konstatovati da ljudsko biće postoji u trećem, i da su mu jako poznata prva dva. Trenutno, posvećujem pažnju kratkom pregledu i uzajamnu interakciju između istih.

Prvi nivo svijesnosti (denzitet) egzistencije predstavlja primarnu fazu kreacije i čine ga primarni elementi  voda, zemlja, vatra i vazduh

Drugi nivo svijesnosti (denzitet) egzistencije predstavljaju biljke i životinje. Odlikuje ih grupna svijest kao i tendencija za manipulisanjem potencijalnimenergetskim elementima iz prvog nivoa. Takođe, bića drugog nivoa mogu posjećivati prvi nivo primjer riba /voda, i u mogućnosti smo konstatovatida su međjusobno svijesni jedni drugih u pogledu prisutnosti, ali ne i prilikom korišćenja (manipulacije) energetskih izvora

Treći nivo svijesnosti jako je poznat ljudskim bićima jer mi operiramo u njemu. Koristimo se elementima i bićima iz prva dva nivoa (denziteta) ikoristimo se njihovim energetskim izvorima. Takođe, u mogućnosti smo konstatovati da kao ljudska bića posjedujemo viši nivo svijesti odelemenata i bićima u prva dva. Koristimo tehnologiju kako bi pojačali nivo svijesnosti i istražili dublje trenutni realitet i otkrili njegovu prirodu

Četvrti nivo svijesnosti predstavlja realitet koji se po nekim elementima jako puno razlikuje od denziteta na kojem trenutno operiramo. Elementi kao vrijeme i prostor predstavljaju svijesnu iluziju, a materijalni segment takođe nije tako drastično izražen. U tom nivou takođe postoje bića i entiteti koji se koriste energetskim izvorima iz prva tri, a posebno iz trećeg i to u vidu emocija. Ljudska bića predstavljaju najsvijesnija bića trećeg nivoa i kao takvi proizvode najveći spektar emocija (frekvencija) kojim se navedeni entiteti četvrtog nivoa “hrane”. Iz takvog fenomena u mogućnosti smo konstatovati da su ljudska bića nedovoljno svijesna navedene manipulacije iz 4D realiteta. Najzad, četvrti denzitet predstavlja vibracijsku frekvenciju na puno višem nivouod 3D pa isto tako postoji u drugačijem realitetu tj. dimenziji. Takođe poznati zakoni fizike 3D se ne poistovjećuju sa potencijalnim iz 4D

Peti nivo svijesnosti predstavlja realitet u kojem operiraju duše koje trenutno ne okupiraju tijela, on predstavlja neutralni denzitet. U petom denzitetu sagledavamo sve najvažnije lekcije koje smo naučili tokom prošlih pet nivoa. U njemu operiraju isključivo svjesne energije, duše. O istom postoji puno očevidaca u vidu astralnih putnika

Šesti nivo svijesnosti predstavlja realitet o kojem se jako malo zna. Neka iskustva nam govore da u principu predstavlja sjedinjene misaonih formi. On nam trenutno i nije tako puno važan

Najzad, Sedmi nivo svijesnosti predstavlja Primarnu Inteligenciju Kreacije. Sveprisutnu energiju čiji smo zapravo ekstremitet i prema kojoj zapravo putuje naša energetska duša, tj Mi

Pojačavanjem ljudske svijesti i percepcije ljudska duša evoluira i nakon smrti fizičkog tijela, prenosi se (reinkarnira) u sledeći viši nivo postojanja. Naravno ako ljudsko biće na vrijeme shvati univerzalne zakone. Ipak ljudski život zaista i treba da predstavlja bogatstvo u svakom aspektu i vlastitim iskustvima, naravno, u mjeri dok ona ne počnu uticati negativno na druga bića. Iskustvo je važno. Pomoću iskustva lakše se shvataju određeni aspekti i prolaze nove „lekcije“.
Najzad, viša svijest se ne može postići ako fizička iskustva postanu opsesija, koja dalje vode prema dubljem strahu od iznenadnog gubitka iste.

Ljudsko biće treba da se ponaša slobodno i uživa u novim iskustvima, da voli i poštuje druga bića, da ne nanosi zlo i patnju, da ne postane zavisno od materijalnih zadovoljstava, jer upravo tada ista ga „pripijaju“ za materijalni realitet. Kada ljudsko biće shvati pomenute principe, nakon smrti tijela njegova duša će se reinkarnirati u sledeću talasnu frekvenciju, odnosno, sledeći nivo postojanja. Ako ljudsko biće ne shvati navedene principe, njegova duša, nakon smrti tijela, tada počinje da pada ka nižim nivoima svijesnosti (biljke / životinje) a takođe postoji mogućnost da se opet reinkarnira u ljudski vid u trenutnom 3D realitetu, u zavisnosti od levela njegove ignorancije, odnosno svijesti i percepcije. Zbog toga je ljudskom biću jako važno da prosperira u svakom trenutku, da obogaćuje svoje znanje, svijest i percepciju.

U svakom trenutku postoje potencijalno skrivene ideje koje su u korelaciji sa trenutnim razumijevanjem realiteta u kojem postojimo a koje su u mogućnosti da ga zauvijek promijene, da promijene naše shvatanje i percepciju realnosti. Ništa nije konačno, sve je beskonačno, kreacija je beskonačna, sve je moguće…zaista, toliko malo toga znamo i o sebi i vlastitim potencijalima, a tek o realitetu u kojem postojimo.

Mi postojimo trenutnom realitetu kako bi prikupili iskustvat i naučili lekcije, povećali svijesnost i omogućili našoj duši da se reinkarnira u sledeći viši oblik postojanja

Matrix

Mi se nažalost trenutno nalazimo u određenom vidu Matriksa. Matriksa koji je kontrolisan i izmanipulisan niskom frekvencijom straha.

Jako mi je žao zbog ograničene ljudske percepcije o tome tome šta je realnost i šta je zapravo sve moguće

Takođe, nikada nisam uspio razumijeti kako se desio “pad” u materiju, i zašto smo se kao ljudska bića primarno ograničili na informacije koje primamo putem naših receptivnih organa?

Primarni kreator nikada nije želio diskriminaciju, tako da je svim ljudskim bićima podario iste mogućnosti i potencijale. Međutim, nedostatak svijesnosti vodi prema ignorisanju istih kao i smanjenju percepcije, odnosno kompletnog univerzalnog znanja. Puno ljudskih bića posvećuje pažnju nevažnim aspektima poput, tradicije, porekla, vjere, materijalnog bogatstva, kao i drugim iluzornim pojavama. Takva ljudska bića su najčešće podsvijesno operiraju na niskofrekventim talasima straha i patnje. Sa ne znanjem u pozadini polako stare i umiru, ne shvatajući pravi životni smisao u trenutnom realitetu postojanja.

Da li postojimo sami u univerzumu?

Nevjerovatno pitanje koje se trenutno intezivno postavlja. Primarno kako bi se kreirao osjećaj konfuzije i ignorantnosti, kreirane su dezinformacije koje su danas u ljudskim umovima nažalost prihvaćene kao istina. Sa druge strane, samo ako nismo u mogućnosti da ih “vidimo” unutar vlastitog elektromagnetnog spektro ne odbacujmo takvu mogućnost.

Isto važi za ignorisanje. Iako putem ograničene percepcije i razmišljanja prihvatimo da su postojeći realitet i univerzum naša jedina realnost, posle određenih kraćih analiza u mogućnosti smo da zaključimo to da čak i u takvoj ograničenoj viziji mogućnost postojanja vanzemaljskih entiteta nije isključena.

Oni su uvijek važili za entitete koji su se pojavljivali u našoj ne tako dalekoj prošlosti.

Svedoci smo nekadašnjih drevnih građevina koje su i dan danas ostale očuvane u perfektnom stanju i koje se veoma lako mogu pripsati vanzemaljskom uticaju jer je neke nezamislivo sagraditi i sa današnjom modernom tehnologijom koju posjedujemo na planeti

Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića na njoj dugo vremena važe kao žrtve globalnog kontrolisanja a tako i manipulisanja. Kontrola i manipulisanje postoje u bilo kojoj dimenziji, odnosno tzv. Denzitetu. Minerali i biljke iz prvog i drugog denziteta postaju žrtve manipulacije od strane bića sa viših denziteta, poput životinjskih i ljudskih bića iz trećeg denziteta. Takođe, manipulisanje postoji i unutar samih denziteta. Tako na primjer, ljudska bića manipulišu sa životinjskim bićima, koriste ih i zloupotrebljavaju. Životinje su najčešće nesvijesne pomenutog negativnog iskorišćavanja i manipulisanja, uglavnom radi ljudskih materijalnih zadovoljstava.

Kako se zakon univerzuma zasniva na neprekidnoj fluidnosti i promjenjivosti energije, možemo uvidijeti i predpostaviti da energija ne prestaje svoj tok kada dođe do ljudskih bića koji se koriste i manipulišu manje svijesnim i potpuno nesvijesnim bićima koji nisu u potpunosti razvijeni kako bi razumijelil. Javlja se pitanje: “Gdje se energija završava?” sa ubijeđenjem ću vam reći da se 100% ne završava sa nama. Moramo biti svijesni da energija ne predstavlja samo materijalnu stranu realnosti…naše misli i emocije su takođe energija i kao takva potrebna je bićima sa viših nivoa svijesnosti, tj. denziteta, nekada popularno nazivanih “Bogovi”.

Takva bića operiraju na frekvenciji postojanja koja je veoma blizu naše. Kako posjeduju jaču svijest nego ljudska bića, u mogućnosti da operiraju između frekvencija i tako sprovode kontrolu i manipulaciju

Matrix predstavlja uvod, a puno više informacija i vizija bićete u mogućnosti da pogledate uskoro u sledećoj temi   “Manipulisanje od strane planetarnih entiteta”.

Iluzorne vizije koje smo primili / pretočili u realnost

Primarna iluzija koju smo primili u vidu informacija jeste ta da je materijalno – fizički svijet sve što postoji i da predstavlja našu jedinu realnost.

Sa takvom vizijom se pojavljuje i ograničeno razmišljanje poput toga da živimo samo sada i više nikada. I u tom pogledu, umijesto međusobne ljubavi, dobrote i pomaganja pažnju poklanjamo osjećaju straha od ukidanja materijalnih zadovoljstava, što lančano prerasta u opsesiju koja je u buduće popraćena ljubomorom, zavisti, pa i mržnjom. I ako se ikada upitamo odakle vučemo korijene naših neshvatljivih ponašanja neka ova iluzorna vizija objašnjava izvor.

Ograničeno vjerovanje privlači ograničena ljudska bića a samim tim i ograničene i neshvatiljive akcije. Pa tako i današnja nauka u tradicionalnom ruhu, tvrdi da pojave koje nije moguće opaziti pomoću ljudskih pet poznatih čula a isto tako pomoću „modernih“ tehnoloških uređaja zvanično ne postoje. Ali prošlost nas podsijeća da takve ograničene vizije najčešće ne mogu da opstanu, i pitanje je trenutka kada će postati naša „prava realnost“. Tako recimo ako se vratimo u prošlost primjetićemo paradoks gdje su ljudska bića spaljivana na lomači zbog njihove vizije da planeta zemlja posjeduje hemisferičan oblik i da Sunce predstavlja centar našeg solarnog sistema.
Ranije u prošlosti događalo se puno ideja i vizija koje ljudska bića nisu bili u stanju da razumiju sa tadašnjom percepcijom i količinom svijesti.

Ako bi neki čovijek tvrdio da je planeta Zemlja okrugla ili da se planete okreću oko Sunca, momentalno bi bio proglašen za potencionalnog ludaka koji prkosi vizijama drugih „informisanih“ ljudi. U prošlosti, mnogo ljudi je umrlo zbog ekspresije takvih vizija.

Ne dozvolimo da se planetarna prošlost ponavlja

To predstavlja samo jedan od jako puno primjera a zapravo u tadašnje vrijeme svako ljudsko biće sa novim idejama i vizijama je najčešće proglašavano umno poremećenim šizofrenikom. Putem takvih primjera u mogućnosti smo vrlo jasno da primjetimo kako u bliskoj budućnosti ograničena vjerovanja mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost po kompletan život na planeti.

Danas naravno, takve scene zaista predstavljaju prošlost, ali uprkos tome dolaze nove, u vidu ismijavanja i zabave. Do nedavno, kada bi neko ljudsko biće počelo tvrditi da kompletan planetarni svijet kojeg percepiramo primarno postoji od veoma sitnih mikro energetskih čestica , popularno nazvanih „atomi“, druga ljudska bića bi ga momentalno počela ismijavati. Tek pronalaskom primjerene tehnologije, koja je uslovila provjeru istih informacija ismijavanja i osude su pale u vodu.

Vizija za koji sam ubijeđen predstavlja to, da ništa, ali ništa u univerzumu ne postoji kao “izolirana” pojava, sve je povezano.Sva živa bića su povezana u globalnu mrežu događaja i svaka akcija od istih utiče na planetu i Univerzum u potpunosti

U trenutnom realitetu ništa nije nemoguće,sve je moguće za ljudska bića koja su otvorenog uma. Takođe, ništa se ne dešava slučajno, sve posjeduje akciju i reakciju koja će se manifestovati prije ili kasnije. Ljudska bića na planeti upravo sada polako uvidjaju i shvataju da primarno naše misli kreiraju buduće iskustva i događaje.

“…Planeta uskoro ulazi u novo doba, novu frekvenciju koja će progresivno promjeniti svijest ljudi i pomoći im da shvate svoju istinsku prirodu i ljepotu kreacije…”

Izvor: http://www.4dportal.com