Objašnjenje vlade – FOR DUMMIES

vlada 6“Ne ukradi.” “Ne ubiji.” Osim ako to možete učiniti putem vlade. Onda je sasvim u redu, zar ne?

Ako to nazovete “porez” i “rat”, onda prestaje biti grijeh, zar ne? Uostalom, samo je vaš Bog rekao da ne bi trebali krasti i ubijati ali država je rekla da je to u redu.

Prilično je jasno tko koga nadjačava u vašim umovima. Usprkos svim crkvama, sinagogama i đamijama koje nas okružuju, ova nacija ima jednoga boga i samo jednoga boga, a taj bog se zove…

Vlada!

Isus je podučavao nenasilju i rekao da ljubimo bližnjega svoga, ali država vas potiče da glasate za ljude koji će koristiti nasilje kroz Vladu da zabadaju nos u svaki aspekt svačijeg života.

.

Vezani videozapisi: