Zastrašujući govor predsjednika FCC-a Toma Wheelera o 5G

5G

.

Ako još nismo dobili vašu pažnju, pogledajte ovaj videozapis u kojem predsjedatelj Federalne komisije za komunikacije, Tom Wheeler, govori o 5G.

Iz moje perspektive, Wheeler ne nastupa samo žestoko i prkosno: ovaj nastup graniči sa psihopatijom.

Ovaj tip je još jedan bivši korporativni lobist koji koristi dobra stara “rotirajuća vrata” na vrhu poslovno-političkog svijeta, a koji je sada zauzeo ključni ured državne uprave kako bi promicao ciljeve svojih bivših poslodavaca – industrije telekomunikacija – zagovarajući uvođenje tehnologije sa štetnim i dokazano kancerogenim posljedicama, koja bi mogla utjecati na cijeli život na zemlji.

Wheeler ne želi čekati na sigurnosne norme.

Slijedi sažetak onoga što Wheeler ističe…

5G će prodrijeti materijalne predmete bolje, zahvaljujući “briljantnim inženjerima”: dakle, još će biti teže zaštititi se od zračenja.

5G će biti infrastrukturno jači: plan je da se diljem planete dodatno postavi još nekoliko milijuna baznih 5G stanica, te 20 000 5G satelita u svemiru, čime pojam “elektromagnetska juha” ili pokrivač, dobiva na značaju.

5G će donijeti desetke milijardi dolara svojim vlasnicima, nakon čega Wheeler ušuti, potom udari šakom po stolu i kaže: To je prokleto važno!

5G neće čekati na državne standarde (sigurnosne standarde)

5G će zahtijevati dijeljenje frekvencija sa vojskom (5G MREŽA KORISTI ISTE EMF VALOVE KAO I PENTAGONOV “CROWD CONTROL SYSTEM” (SUSTAV ZA KONTROLIRANJE MASA))

5G je tehnološki temelj za internet stvari. Wheeler navodi kako će “stotine milijuna mikročipova” biti doslovno u svemu (a ako uspiju u svom naumu, bit će i u svima nama).

Prema procjenama, 200 milijardi prijenosnih objekata, bit će dio Interneta stvari do 2020. godine, a jedan trilijun objekata nekoliko godina kasnije. I svi oni zrače, što će dovesti do zasićenosti gradskih i ruralnih područja zračenjem te onormnim porastom oboljelih od najtežih oblika bolesti.

Pogledajte video:

Opširnije o 5G čitajte OVDJE

.


OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg
medija i bez obzira na granice.