Što se događa? Ovo se događa – David Icke

david icke povezivanje točkica
 

Svaki dio plana dio je veće agende, potpunog porobljavanja ljudi

U budućnosti ćemo lijekom ukloniti dušu. Pod izgovorom zdravstvenog pristupa/viđenja (brige za zdravlje) postojat će cjepivo sa kojim će ljudsko tijelo biti tretirano što je ranije moguće, nakon rođenja, kako ne bi moglo razviti misao o postojanju duše i duha.

Rudolf Steiner

Oni koji vuku konce, te skoro sve vlade svijeta, vlasnici medija i novinari, znanstvenici i političar, toliko su otišli daleko sa ovom ludosti da za njih odustati, doslovno znači doživotno završiti u zatvoru ili u pojedinim državama, na električnoj stolici. Stoga, vjerovati kako će se sve ovo jednostavno završiti, kako postoje granice, najveća je te ujedno i najopasnija iluzija sa kojom se ljudska rasa suočava.

Možda pogledati istini u oči nije jednostavno i lako, ali jedino nas istina može spasiti.


 

 

OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA – Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu zadržavanja mišljenja bez uplitanja i slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg medija i bez obzira na granice.