Spoznaj Samoga Sebe

Svi veliki mudraci stoljećima govore; Spoznaj Sebe.

Sokrat je rekao: “Spoznaj sebe. Hindusi su u Upanišadami rekli: “Spoznaj sebe”. Prije više od dvije tisuće godina, Budha je rekao: “Morate spoznati sebe. ”

     Samo spoznaja koja dolazi iz unutrašnjosti predstavlja istinsku spoznaju.“

                                                                                                                                                             – Sokrat

Do spoznaje čovjek ne dolazi usvajanjem istine izvana, već njezinim pronalaženjem u

Spoznaj sebe

sebi samome. Stoga je i Sokratovo osnovno životno načelo bilo: upoznaj samoga sebe. Dosljedno tome Sokrat je smatrao da nitko, pa ni on sam, ne može nikoga ničemu naučiti, već mu može samo ukazati i pomoći da spozna istinu u samome sebi, tj. njegovoj duši može pomoći roditi istinu kojom je ona otprije bremenita. Za sebe je tvrdio da jemajeutičar, čiji je zadatak da ljudima pomaže doprijeti do istine u njima samima, a ne učitelj.

Ako je dakle istina jedna i opća i ako kao takva prebiva u svim ljudima, a Sokrat je vjerovao da je tako, onda onaj tko na bilo koji način radi štogod protiv istine ili vrijeđa istinu u bilo kojem čovjeku, vrijeđa istinu u svakom čovjeku, pa i u sebi samome. Kako je pak, po Sokratovu uvjerenju, istina sama po sebi najveće dobro i samo je u istini moguće dobro, tj. dobro je samo ono što je istinito, to je onda neistina moguća samo kao zlo, a zlo kao neistina. Tko dakle djeluje u neistini čini zlo, kao što i zlo činiti može samo onaj tko djeluje u neistini(nesvjesno). Pri tome je svejedno kome čini zlo ili u kome vrijeđa istinu, jer ako su istina i dobro opći, onda je i njihova povreda opća. Drugim riječima povreda istine u odnosu na bilo kojeg čovjeka povreda je vlastite istine, a zlo učinjeno bilo kojem čovjeku, zlo je učinjeno samome sebi. Nitko pak, vjeruje Sokrat, ne bi sebi činio zlo namjerno, tj. kada bi znao što je za njega dobro. Svatko dakle tko čini drukčije čini to samo iz neznanja. Odatle Sokrat zaključuje: neznanje je izvor sviju zala. A ja bih dodao, neznanje o tome tko smo je izvor sviju zala i patnje današnjeg čovjeka.

                                   “Kako se uzdići iznad bola i patnje? Spoznajom samoga sebe! “

                                                                                                                                                                -Budha

 

Iz tog razloga svi veliki učitelji nas uče da je najvažnije pitanje na svijetu: “Tko sam ja?” Ili točnije: “Što je ‘ja’?” Što je to što zovem “ja”? Što je to što zovem svojom osobnošću? Jer, činjenica je da pogrešne ideje o tome tko smo, vode u ropstvo, a znanje do slobode i ljubavi, stoga „Tko sam ja?“ je najvažnije pitanje koje ljudsko biće/pojedinac može sam sebi postaviti.

 

Ne traži odgovore, traži onoga koji traži odgovore!

Pitajući sebe Tko sam ja, dobio sam bezbroj odgovora.

Mudrac: Da li misliš da si neki od tih odgovora ili svi odgovori zajedno?

Nisam sigurno neki odgovor, nisam nikakav odgovor.

Mudrac: Onda, tko si?

Dobro pitanje.

Mudrac: Pitanje na koje nema odgovora.

Zašto onda treba da se pitam: Tko sam ja?

Mudrac: Ne možeš a da se ne pitaš tko si. Od kada zamišljaš da si se rodio, odnosno bio začet, od tada već sebi postavljaš to pitanje, neprekidno. Jedino što si to pitanje godinama potiskivao, prekrio ga sa hiljadu misli i emocija.

Onda ako nema odgovora, nema koristi od tog pitanja.

Mudrac: Svaki verbalni odgovor na pitanje Tko sam ja, je lažan. Svaki verbalni odgovor je samo ideja, a ti nisi sigurno ideja. Činjenica je da ogromna većina ljudi zamišlja da je ono što zamišlja da jest. Zamišljajući da su ideje koje imaju o sebi, fantaziraju da su uloge koje glume u životu, misle da su slike koje imaju o sebi.

Svaka ideja i svaka slika, nisu ništa drugo nego vibracije, odnosno elaboracija vibracija i kao što ti točno tvrdiš, čovjek ne može biti jedan odgovor. Čovjek nije odgovor, odnosno nije vibracija, nije skup vibracija. Zapamti: ne možeš Biti nešto drugo od onoga što u Stva(rnost)i Jesi. Također ne možeš da zamisliš ono što u Stvar(nost)i Jesi. Sve ono što zamišljaš kada kažeš ja-ti, ali i ono što generalno zamišljaš da jesi, to Nisi Ti: Stvarnost je nezamisliva. Također i ideja da si Duša, Beskonačna Svijest, Stvarnost, nisu ništa drugo nego ideje, koncepti.

Što treba da uradim da bih Spoznao Sebe?

Mudrac: Nastavi da se pitaš Tko si ti, u Stvar(nost)i? Ali nemoj da obraćaš pažnju na odgovore.Traži onoga koji se to pita, onoga koji je dao odgovore i onoga koji je dobio odgovore.

Tako ću morati da tražim u tri pravca. To će mi malo iskomplicirati stvari.

Mudrac: Na ovaj način ćeš tražiti u jedinom pravcu: Jedinom Pravcu u smjeru Jedinog Jednog.

Ne razumijem.

Mudrac: Ne može se razumjeti kada nema što da se razumije. Odgovor na pitanje:Tko sam ja, nije razumijevanje nečega ili nekoga, već je Spoznaja Sebe kao Stvarnosti «iznad» svakog ja.

U čemu je razlika između razumjeti i spoznati?

Mudrac: Razumijevanje je dio intelektualne aktivnosti, Spoznati Sebe je «više» od mentalne aktivnosti. Kada se «zaustavi umna aktivnost», onda se otvaraju vrata koja mogu da vode ka Spoznaji sebe.

Da li bi trebalo da prestanem da razmišljam?

Mudrac: Razmišljati da li treba prestati sa razmišljanjem, znači razmišljati. Mnogo bolje je tražiti onoga koji razmišlja, prevazići zamišljanje onoga koji zamišlja da misli, prevazići zamišljanje da ima onoga koji misli. Na ovaj način koncepti: Ja sam Stvarnost, Ja sam Beskonačna Svijest i slične ideje, mogu da se pretvore u individualno utvrđenu istinu.

 

“Ne tragaj u izvanjskom, uđi u samoga sebe; u unutrašnjosti čovjeka prebiva istina.”
.

Comments are closed.