NWO-Novi Svjetski Poredak

Izvještaji u svjetskim medijima često navode, u osnovi točnu tvrdnju, da svo zlo svijeta proizlazi od onih ljudi koji posjeduju globalnu kontrolu nad svjetskim kapitalom, kao i moć da odlučuju gdje će i kada on biti uložen.
Govori se o Svjetskim Bankarima. Međutim, riječ koja se vrlo rijetko spominje, a sukladno tome još manje i razumije su – ILLUMINATI – intelektualna, ekonomska i politička elita čiji je plan uspostaviti potpunu kontrolu nad čitavim svijetom. Pripadnici Illuminata ljudi su visoke naobrazbe, experti na svom području, podučavani da efikasno djeluju na svim razinama i u svim strukturama svjetskih vlada. Njihov je zadatak promicanje politike čiji su tvorci ljudi koji stoje na čelu tajnih organizacija, od kojih je najpoznatija već spomenuta grupa Bilderberg.
U pravilu, pripadnici Illuminata djeluju iz sjene, a osim izuzetaka i kada to nalaže potreba, vrlo su rijetko eksponirani u javnim medijima. Njihova politika “podijeli pa vladaj” dobro je znana još iz vremena Starog Rima, a u efikasnost te politike možemo se uvjeriti, između ostalih, i na primjeru našeg balkanskog prostora unazad posljednjih desetak godina.
Illuminati su kreatori vojnih sukoba koji nastaju gdje i kada to oni žele, a njihov je osnovni cilj politička i ekonomska kontrola svih svjetskih regija, što postižu i postavljanjem marionetskih vlada u državama koje uskoro ekonomski gotovo u potpunosti postaju ovisne o vanjskim kreditima i kapitalu. Mnoge od novonastalih državica srozanih ekonomija i još sumnjivijih demokracija, u kojima cvate siromaštvo najširih slojeva, te privredni kriminal i korupcija vladajućih struktura, vrlo dobro svjedoče o rezultatima pomno planirane politike Illuminata.
Recept je jednostavan i vrlo efikasan – dovesti na vlast vladajuću strukturu koja, u pravilu, brine isključivo o svojim interesima, a istančanim smislom za pljačku državne imovine za nekoliko godina bezobzirno i u potpunosti ekonomski devastira vlastitu zemlju. Tada se za vlastite greške i kriminalne radnje pronalaze fantomski krivci koji ne postoje, ekonomski kolaps putem kontroliranih medija šminka se i pokušava prikazati kao ekonomski procvat, no ta kratkoročna politika ne daje rezultata, jer realnost je sasvim drugačija a ekonomski zakoni neumoljivi.
U grčevitim pokušajima očuvanja vlasti i hitne potrebe za novcem, preostala se imovina rasprodaje stranim kompanijama (uključujući djelomično i onu već preotetu), sa stranim se poduzećima zaključuju “poslovi stoljeća” (često u korist vlastite štete) i sl. Kada vladajuća struktura dovede zemlju na rub egzistencije a time konačno ugrozi i svoj vlastiti položaj, na sceni se pojavljuju pravi gospodari.
Tada se, ovisno o potrebi, vladu ili ruši (načina ima nekoliko), ili se zemlji odobravaju simbolični krediti kojima vlada nastoji sanirati ono najnužnije, istovremeno putem medija prikazujući te kredite kao predznak još boljih vremena koja bi uskoro trebala nastupiti. No zapravo, vladajuća struktura pretvorena je u poslušnu marionetu koja je u svjetskim političkim krugovima beznačajan faktor, koja pod svaku cijenu želi zadržati vlast pa stoga pristaje na sve ustupke koji se od nje zatraže, i kojom upravlja strani kapital kojeg kontroliraju Illuminati.

TKO SU ILLUMINATI I KADA SU NASTALI

U sjeni svake vlade Sjedinjenih Američkih Država, već duži niz godina djeluje manja grupa ljudi čiji je jedini i isključivi cilj – zagospodariti svijetom i uspostaviti “Jednu Svjetsku Vladu”. Da bismo dobili potpuniju predodžbu o toj velikoj zavjeri, potrebno je vratiti se unazad sve do sredine 18. st, kada je i nastala ideja čija se realizacija bliži svom kraju. Podaci koji slijede uzeti su iz knjige “Pijuni u Igri”, američkog autora i dobrog poznavaoca povijesti Illuminata, Williama Guy Carr-a.
Pojam Illuminati (Prosvijećeni) uveo je 1760. godine katolički svećenik Adam Weishaupt. Nedugo zatim napustio je Katoličku Crkvu i osnovao pokret istomišljenika pod istim imenom, kojeg su financirali internacionalni bankari.
Od tada, počevši s Francuskom revolucijom, iza svakog svjetskog sukoba stoje Illuminati i njihov kapital. Budući da su uskoro postali previše poznati i zbog svojih ideja i planova ozloglašeni, Illuminati započinju djelovanje pod raznim drugim imenima, no bit njihovih aktivnosti ostaje nepromijenjena. Riječ Illuminati Weishaupt je odabrao, kako je i sâm objasnio, zbog toga jer je ta riječ izvedena iz pojma Lucifer (Svjetlonoša), te da ona označuje ljude koji su “nosioci svjetla”.
Weishauptov generalni plan bio je kontrola vladajućih struktura u većini zemalja i uništenje svih religija. Inspiraciju je crpio iz satanističkih tekstova i učenja koja je prihvatio još kada se nalazio u redovima Katoličke crkve. Smatrao je da svoj cilj može postići isključivo ako se narodi pretvore u suparničke tabore koji bi se razlikovali politički, socijalno i ekonomski. Kada bi to bilo postignuto, bilo bi potrebno isprovocirati sukobe, istovremeno naoružavajući obje strane. Ratni bi sukob iscrpio sve sudionike, a postupno bi slabile i njihove vlade kao i vjerske institucije.
Današnje aktivnosti Illuminata u svojoj osnovi nimalo ne odstupaju od Weishauptove ideje.

 

PLAN OPERACIJE
Osnovna obilježja aktivnosti Illuminata;

1. Podmićivanja i ucjene utjecajnih političara i ostalih ljudi na visokim položajima, u svrhu postizanja potpune kontrole nad njima. Jednom uhvaćena u mrežu Illuminata, osoba je primorana postupati kako joj se naredi, jer u protivnom slijedi kazna – financijska ili politička propast, diskreditacija u javnosti, fizička prijetnja (uključujući i članove obitelji), pa čak i smrt.

2. Pripadnici Illuminata koji obavljaju dužnost profesora na raznim Sveučilištima, odabiru studente s natprosječnim intelektualnim sposobnostima, kao i one koji dolaze iz bogatih i utjecajnih porodica. Njima se poklanja naročita pozornost i poučava ih se Internacionalizmu. Dodjeljuju im se posebne stipendije, odvaja ih se od ostalih studenata u namjeri da steknu svijest o sebi kao o izuzetnim osobama čije je pravo vladati onima koji su manje nadareni od njih.

3. Sve utjecajne osobe koje potpadnu pod kontrolu Illuminata, uključujući i posebno obučavane studente, u vladama i crkvenim organizacijama odabranih zemalja djeluju “iz sjene”, najčešće kao razni savjetnici. Na taj način dugoročno, prihvaćeni od onih koji odlučuju, sprovode tajni plan Illuminata.

4. Nad velikim novinskim izdavačkim kućama potrebno je uspostaviti kontrolu, stoga se odabrane pripadnike Illuminata promovira za njihove vlasnike. Isti je slučaj i s nacionalnim TV postajama.
Uzevši u obzir ove četiri navedene točke i situaciju koja vlada u masovnim medijima i svjetskim političkim strukturama, mora se priznati da su Illuminati u provedbi svog plana vrlo uspješni. Iako prosječni konzument vješto zapakiranih informacija toga nije svjestan, svjetski mediji su, uključujući i Internet, gotovo u potpunosti kontrolirani. Isti je slučaj i s vladama gotovo svih zemalja. Baš kako je daleke 1760. Weishaupt i planirao.
Vratimo se počecima Illuminata.
Budući da su Velika Britanija i Francuska na izmaku 18. stoljeća bile najveće svjetske sile, Weishaupt je naredio Illuminatima da potaknu i izazovu kolonijalne ratove, u namjeri da što više oslabi Britanski Imperij. Francuska revolucija imala je istu svrhu, slabljenje Francuskog Imperija. Francuska vlada odbila je vjerovati u postojanje Illuminata i njihov plan o početku revolucije koja je trebala započeti 1789, mada je još 1784. godine vidjela tajni dokument u kojem se to navodi i kojeg joj je Bavarska vlada dala na uvid. Priča je interesantna…
1784. godine Weishaupt je Illuminatima izdao naredbe za početak Francuske revolucije. Njemački pisac imenom Zwack te je naredbe, uključujući i cijelu priču o Illuminatima i ostalim Weishauptovim planovima, pretočio u formu priče i napisao je knjigu. Kopija te knjige poslana je francuskim Illuminatima na čijem je čelu bio Robespierre, kojeg je Weishaupt odabrao da započne revoluciju. Čovjeka koji je iz Njemačke u Francusku nosio kopiju knjige ubila je munja, a policajci koji su pronašli mrtvo tijelo i knjigu, odnijeli su je njemačkim vlastima.
Nakon pažljivog proučavanja sadržaja knjige, bavarske vlasti naredile su policiji pretres Weishauptove novoosnovane lože Veliki Orijent, uključujući i domove najutjecajnijih članova. Svi pronađeni dokazi govorili su u prilog tome da se u pronađenoj knjizi nalaze planovi o budućim ratovima i revolucijama.
Godine 1785, bavarska vlada stavila je Illuminate izvan zakona i zatvorila ložu Veliki Orijent. 1786. godine javno su objavili detalje zavjere u knjizi “Originalni rukopis sekte Illuminati”. Kopije knjige poslane su svim poglavarima evropskih Crkava, kao i svim vladama. Međutim, utjecaj i moć Illuminata bili su vrlo veliki, tako da je upozorenje bilo uglavnom ignorirano. Bez obzira što su Illuminati stavljeni van zakona, nastavili su sa svojim djelovanjem.
U to je vrijeme Weishaupt naredio Illuminatima da se infiltriraju u Masonske lože, jer je smatrao da su se jedino Masoni dokazali pravim internacionalistima. Budući da je dobro poznavao Johna Robinsona, profesora filozofije na Edinburg University i škotskog masona visokog stupnja, odlučio ga je upoznati sa svojim idejama i planovima.
Robinson je u Weishauptu prepoznao suparnika, obzirom na planove koje je ovaj imao, ali odlučio je šutjeti i započeti suradnju s njime. Francuska revolucija započela je 1789. godine, baš kako je Weishaupt i odredio, no tada je Robinson odlučio upozoriti ostale vlade što im Weishaupt sprema. Iduće godine objavio je knjigu “Dokazi o zavjeri protiv vlada i religija”, ali knjiga nije pobudila previše pozornosti jer malo je tko vjerovao da se u tekstu iznose stvarne činjenice. Naravno, Weishauptu je to išlo u prilog.

NAPOLEONSKI RATOVI

Ljudi koji su upravljali Francuskom revolucijom odlučili su krenuti dalje, stoga su započeli planirati sukob širih razmjera, Napoleonske ratove. Iskoristili su situaciju u kojoj je jedan dio bankara financirao Napoleona, dok su drugi financirali Britaniju, Njemačku i ostale zemlje, no ono što je bilo ključno, bila je činjenica da su svi bankari primali naredbe od Illuminata.
Neposredno nakon početka Napoleonskih ratova, Illuminati su uvidjeli da će sve zemlje sudionici ubrzo početi razmišljati o primirju, jer sukobi su bili ekonomski vrlo iscrpljujući. Odlučili su organizirati sastanak koji je postao poznat pod imenom “Bečki Kongres”, a to je zapravo bio njihov prvi pokušaj uspostave jedne svjetske vlade, odnosno saveza naroda. Njihova pretpostavka da će prezaduženi vladari pristati na njihove uvjete i zajednički dogovor bila je točna, no Ruski se car žestoko usprotivio bilo kakvom savezu. Bijesni bankari zavjetovali su se da će jednog dana uništiti Cara i njegovu porodicu, što je i učinjeno 1917. godine.
Ovdje treba napomenuti da su ciljevi Illuminata bili dugoročni i pomno planirani. Zavjere bilo koje vrste najčešće su kratkoročne i njihov se cilj ostvaruje u relativno kratkom roku, no to pravilo za Illuminate ne vrijedi. Pripadnici Illuminata u potpunosti su predani svom cilju koji mora biti postignut, neovisno o tome koliko je za to potrebno vremena.
Ruski Car i njegovi protivnički stavovi na Bečkom Kongresu nisu nimalo pokolebali Illuminate. Shvaćajući da se, trenutno, ideja jedne svjetske vlade ne može ostvariti, odlučili su uspostaviti još jaču kontrolu ekonomija evropskih zemalja.
Nakon konferencije u Beču, internacionalni bankari su (odredbom Illuminata) prisilili Britaniju da osnuje novu “Bank of England” koju su kontrolirali u potpunosti, a koja je pod njihovom kontrolom još i danas.
Weishaupt je umro 1830. godine, a neposredno prije smrti pripremio je plan kojeg su Illuminati uspješno provađali u djelo.

 

REVOLUCIONARNI PROGRAM

Karl Marx je 1848. godine napisao “Komunistički Manifest”, na zahtjev i pod kontrolom jedne grupe Illuminata, dok je Karl Ritter, profesor na Frankfurtskom Sveučilištu napisao anti-tezu, također na zahtjev i pod kontrolom jedne druge grupe Illuminata. Ideja je bila slijedeća – iskoristiti različitost ideologija i time svrstati čovječanstvo u dva suprotna tabora, te potencirati međusobne razlike koje bi dovele do sukoba širokih razmjera.
Nakon što je Ritter preminuo, njegov je rad nastavio njemački filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche. Njegova je zadaća bila razvijanje ideje rasizma i nacizma, što je kasnije iskorišteno u Prvom i Drugom Svjetskom Ratu.
1834. godine, talijanski revolucionarni vođa Giuseppe Mazzini bio je odabran od strane Illuminata da predvodi revolucionarni program širom svijeta. Nekoliko godina prije nego je preminuo (1872.), Mazzini je u Illuminate uveo američkog generala Albert Pikea, kojeg je ideja o jednoj svjetskoj vladi fascinirala. Uskoro je postao ključna figura pokreta Illuminati, te sastavio nacrt budućih svjetskih ratova i revolucija.

 

SVJETSKI RATOVI

Prvi Svjetski rat trebao je, između ostalih ciljeva, i srušiti ruskog Cara, kako su Illuminati i planirali napraviti. Sukladno planu Illuminata, Rusiju je trebalo pretvoriti u ateističku i komunističku zemlju. Kada bi to bilo postignuto, Komunizam bi se postupno širio, slabeći crkvene institucije širom svijeta.
Drugi Svjetski Rat trebao je izbiti kao sukob između fašističke ideologije i ostatka svijeta. Internacionalni Komunizam trebao bi postati snažan isto kao i ostatak kršćanskog svijeta. Kada bi to bilo ostvareno, manipulacija objema stranama ne bi predstavljala problem za Illuminate.
Treći Svjetski Rat trebao bi izbiti između Muslimana i ostatka svijeta. Sukob bi bio vrlo iscrpljujući – fizički, psihički, ekonomski i duhovno. Po njegovom završetku, pozornica na koju bi nastupila Jedna Svjetska Vlada bila bi pripremljena.

 

JEDNA SVJETSKA VLADA

U posljednjoj fazi zavjere, Jedna Svjetska Vlada sastojala bi se od nekoliko diktatora – članova Ujedinjenih Nacija, Vijeća za Inostrane Poslove (američka grupa Illuminata), nekolicine najbogatijih ljudi svijeta, te znanstvenika koji su svojim radom dokazali predanost ideji koju Illuminati promiču. Ostatak svijeta bio bi organiziran u skupine pod totalnom kontrolom Jedne Svjetske Vlade.
Neposredno nakon Prvog Svjetskog Rata, Illuminati su u SAD-u zasnovali Vijeće za Inostrane Poslove kojim upravljaju još i danas. U Velikoj Britaniji djeluje Britanski Internacionalni Institut, također zasnovan i vođen od strane Illuminata. U sklopu tih organizacija postoje i neke manje, no Illuminati upravljaju svakom od njih

.

Comments are closed.