Glasajte za EU u sljedećim slučajevima …

… ako te nimalo ne brine činjenica potpune cenzure svih medija, s naglaskom na HRT !

…ako nemaš osnovna ekonomska znanja da razumiješ monetarni mehanizam koji

omogućuje legalnu pljačku svih europskih naroda pa i hrvatskog! (YouTube: Kako je došlo

do kreditne krize?)

…ako nekim čudom još uvijek ne razumiješ da je kriza u Europi (i Hrvatskoj) namjerno

izazvana!

…ako te nimalo ne brine činjenica da su referendumi u pojedinim zemljama,

sadašnjim članicama EU ponavljani i više puta! Netko je jako mnogo uložio u ovu preveru

nazvanu EU i želi svoj novac nazad! S kamatama!, i otocima!, i šumama!, i potpunom

kontrolom nad našim životima!

…ako te nimalo ne brine i uopće ne podsjeća na svakodnevnicu definicija fašizma:

“Fašizam je naziv za ideologije i pokrete koji smatraju kako je država temelj ljudskog

društva, odnosno institucija koja treba u potpunosti nadzirati svaki aspekt društvenog

života. Prava pojedinca u fašizmu su skroz ukinuta, a nasilje je institucionalizirano kao

oruñe unutrašnje, pa i vanjske politike. Dozvoljena je samo jedna stranka (danas

imamo dvije koje se izmjenjuju, ali imaju iste ciljeve: EU; pa doñe na isto), a sloboda

tiska i izražavanja ne postoje“.

…ako ne uočavaš da je EU samo dio ukupnog svjetskog procesa globalizacije koji ima za

cilj uspostavljanje novog svjetskog poretka i modernog ropstva!

…ako ti prolivena krv hrvatskih branitelja ne znači dovoljno da utrošiš oko 2 sata na

Internetu da se informiraš što EU zapravo jest?! Hrvatski su branitelji dragovoljno

odlazili u bitku znajući da postoje velike šanse da se iz nje ne vrate! l znali su zašto to

rade! Za svoju djecu, za hrvatski narod,… za tebe! Ne odbacuj to! Ne obezvrjeñuj

njihovu žrtvu! Pogotovo ne zbog svoje nezainteresiranosti ili lijenosti da pronañeš

istinu jer ovo je samo druga vrsta rata. OVO JE RAT INFORMACIJAMA! A POSLJEDICE

GUBITKA OVOG RATA (ULAZAK U EU) BIT ĆE NEZAMISLIVE!!! l ako ti ništa ne radiš

gledajući po cijele dane kod kuće TV koji te programira – gubimo bitku! Ti danas ne

moraš krvariti na bojnom polju, dovoljno je iz udobnosti svog doma pronaći istinu na

Internetu i podijeliti je sa drugima! (npr. europskaunija.yolasite.com ili YouTube: Istina

o EU)

Traži istinu, neznanje nije izgovori

…ako želiš hraniti sebe i svoje dijete OTROVNOM GMO HRANOM bez mogućnosti izbora

prirodne i zdrave hrane, koja će (kao i ljekovito bilje) biti stavljena IZVAN ZAKONA, a

sve

prema monstruoznom zakonu o prehrani, famoznom CODEXU ALIMENTARIUSU koji je sastavni

dio EU zakonal (YouTube: Nikola Aleksić)

…ako želiš plaćati porez na imovinu koji će sigurno uskoro biti uvedeni

…ako želiš da se privatiziraju sva preostala državna dobra: hrvatske vode, šume…

…ako jedva čekaš da se rasprodaju hrvatski otoci!

…ako želiš da Hrvatsku nasele milijuni i milijuni stranaca koji bi prema EU zakonima

imali pravo glasovati i politički se organizirati! Drugim riječima, ako želiš da hrvatski

narod postane manjina u vlastitoj zemlji i na kraju – NESTANE!

…ako te ne brine činjenica o sadašnjem broju nezaposlenih u Hrvatskoj i pitanje: “A što će

onda raditi svi ti silni milijuni stranaca koji će naseliti Hrvatsku“?

…ako nisi dovoljno inteligentan da zaključiš da će raditi TVOJ POSAO samo sa znatno

nižim plaćama. Drugim riječima, rušit će cijenu rada do u bescjenje! Hrvati koji su danas

nezaposleni -ostat će nezaposleni! Hrvati koji će tražiti posao, imat će mnogo manje

šanse da ga pronañu!

…ako ne razumiješ da ćeš ti, tvoja obitelj i tvoji prijatelji zbog toga mnogo teže živjeti i

da će većina Hrvata biti na rubu egzistencije.

…ako želiš da, ukoliko ti padne na pamet da se pobuniš protiv nečega, opet imaš

mogućnost da “nestaneš preko noći” kao u bivšoj Jugoslaviji! Naime, EU zakoni predviñaju

mogućnost oduzimanja slobode u periodu od 4 godine bez ikakvog obrazloženja!

…ako ne znaš da su sve to osmislile velike korporacije u ime profita. Iste one korporacije

koje financiraju današnje ispiranje mozgova preko medija! ISTE ONE KORPORACIJE KOJE

POKREĆU

RATOVE » I ISKORIŠTAVAJU DJECU ZA RAD…

…ako želiš da ti te korporacije kroje zakone i odlučuju o tebi preko prodanih najviših tijela

EU na čelu s nedemokratski izabranom Europskom komisijom!

…ako ne razumiješ da EU i NATO idu ruku pod ruku i da svi mi (nažalost i danas)

zapravo nesvjesno sudjelujemo u mehanizmu kojim se financiraju pokolji djece, žena i

staraca pod krinkom prenošenja demokracije! l od poreza koje mi plaćamo

financira se zločinačka organizacija NATO! A naravno da je opet pravi razlog PROFIT l

ŽELJA ZA POTPUNOM KONTROLOM SUVREMENOG DRUŠTVA! (YouTube: NATO –

Čudovište kojem se Vlada RH pridružila; obavezno pogledaj do kraja, traje oko 10 min.)

…ako još uvijek misliš da je dobro glasati za EU! Onda umnoži ovaj letak u što više primjeraka i

podijeli drugim ljudima da i njih učvrstiš u njihovim uvjerenjima!

Svi ljudi dobre volje, umnožite ovaj letak u što više primjeraka i proslijedite što većem

broju ljudi! Svi vi ljudi koji inače ne glasate, na referendumu koji slijedi NEMATE VIŠE

PRAVO NE GLASATI, biti lijeni, rezignirani ili neinformirani jer doslovce odlučujete o sudbini

Hrvatske!

OVAJ REFERENDUM IMA ISTU TEŽINU, ISTO ZNAČENJE KAO l DOMOVINSKI

RAT! ! ! VRIJEME JE DA OPET OBRANIMO HRVATSKU! IZAĐIMO SVI NA

REFERENDUM i ODLUČNO IM PORUČIMO:

EU? NE, HVALA !

Izvor: znakovi-vremena.net