Društva u kojima su ljudi kontrolirani, manipulirani i izrabljivani

Da bi se dogodila kontrola, manipulacija i izrabljivanje nad nekim čovjekom neophodno je postojanje društva u kojem je ozakonjen taj neljudski društveni sistem tj. u kojem je ozakonjena eksploatacija.

Društva u kojima su privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju i profiti legalizirani, su društva koja imaju ozakonjeno izrabljivanje.

Naravno samo manjina ima vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju ili financijskim kapitalom kojeg su stvorile radne ruke miliona radnih ljudi, tokom stotina godina mukotrpnog rada. U takvim društvima većina stanovništva nema nikakvo vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju. Da li su oni zbog toga osuđeni da budu budale ili stoka koju treba kontrolirati, manipulirati i izrabljivati?

Uzmimo na primjer jednog pojedinca, jednog dvadesetogodišnjaka. Kada se probudio u ovom svijetu i izrastao, našao se u jednoj sredini u kojoj manjina ima veliko materijalno bogatstvo i legalizirano pravo da zbog toga kontrolira, manipulira i izrabljuje sve one koji nemaju to materijalno bogatstvo. Ta manjina ima državom ozakonjeno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju. Tko je stvorio ta ogromna bogatstva sredstava za proizvodnju? Sva ta sredstva za proizvodnju su u prošlosti stvorile generacije radnika svojim mukotrpnim minulim radom.

Svaki čovjek ima nagon za opstanak i zato on u skladu s njim jednim djelom prihvaća bilo koji nehumani sistem međuljudskih odnosa samo da bi ostvario osnovne materijalne uvjete za svoj opstanak. Pa i oni koji su na strani privilegiranih i koji iskorištavaju druge i oni su ugurani u taj nepravedni sistem međuljudskih odnosa na što ih tjera njihov vlastiti instinkt opstanka.

Kada bi maknuli sve pojedince, iz te manjine društva, koji imaju povlaštene položaje u nekom društvenom sistemu i na njihova mjesta stavili pojedince koji su bili ranije iskorištavani onda bi u pravilu takav društveni sistem opet išao istim tokom. Osnovna stvar je promijeniti sistem međuljudskih odnosa ili kako to neki zovu stručno društveno-politički sistem a ne stalno nastojati mijenjati ljude koji su na povlaštenim položajima.

Ako društveno-politički sistem ostaje isti onda možemo mijenjati ljude koliko hoćemo jer se ništa neće promijeniti u društvu. Zato jer društveni sistem koji je ozakonio nehumanost i eksploataciju ne može promijeniti svoju prirodu čak i ako stalno mijenjamo ljude na pozicijama.

Naravno niti jedan sistem koji nije usklađen s ljudskom prirodom ne može dugo opstati. To je pokazala i povijest čovječanstva. Promjene koje su vodile od robovlasništva u feudalizam i kapitalizam pokazuju kako se rađao otpor prema izrabljivanju i kako su se mijenjali društveno-politički sistemi tj. međuljudski odnosi.

Prve pobune robova su bile neuspješne ali je robovlasništvo ipak propalo. Isto tako je i kasnije bilo i s neuspjelim seljačkim bunama ali je feudalizam ipak propao. Tako je bilo i sa svim do sada neuspjelim pobunama radničke klase tj. pokušajima stvaranja prvih socijalističkih društava. Ti prvi neuspjeli socijalizmi su bili samo pokušaji rušenja i pobuna protiv izrabljivačkog kapitalističkog sistema ali kako smo naučili iz prošlosti i taj nehumani kapitalistički sistem će propasti jer ljudi više ne mogu podnositi tu bezumnost, da budu besramno izrabljivani.

Danas nema više nikakve logike da se održavaju na silu takvi zastarjeli kapitalistički međuljudski odnosi koji su nehumani i koji su za većinu stanovništva planete potpuno nelogični i neprihvatljivi. Budućnost će pokazati da su ljudi u današnjem vremenu bili suviše strpljivi u trpljenju tog zastarjelog i preživjelog primitivnog načina međuljudskih odnosa.

Internet kao faktor promjene

Osim osvještavanja stvarnog stanja stvari i stvarnih odnosa u društvu pojavio se i jedan novi faktor koji stvara novu svjesnost i novi način razmišljanja a to je Internet. Mladi ljudi sve više sudjeluju u raznim razmjenama mišljenja i raznim komunikacijama preko Interneta.

Ta nova generacija sve više spontano uči da može izraziti svoje mišljenje na Internetu i da uvažava mišljenje drugih. To je u stvari učenje o humanosti, ravnopravnosti i istinskoj demokraciji. Takvi ljudi sve teže mogu prihvatiti da im netko odozgo određuje kako moraju razmišljati i da ih tjera u međuljudske odnose poslušnosti i hijerarhije moći onih koji su bogatiji. Nove generacije će sve više tražiti da same direktnim dogovorom određuju pravila međusobnog ponašanja u društvu a to je direktna demokracija i samoupravljanje.

Internet na taj način uči ljude humanosti koju oni mogu izraziti i koji onda sve više traže i u svom svakodnevnom životu. Takvim novim ljudima će sve teže padati sistem međuljudskih odnosa u kojem vlada profit i izrabljivanje većine stanovništva od strane nekakve moćne manjine.

Sam razvitak nauke, tehnologije i komunikacijskih sredstva sve više pokreće ljude na razumijevanje i osvještavanje ljudskih vrijednosti i potrebu za direktnom demokracijom i samoupravljanjem. Svaki čovjek ima pravo da sam odlučuje o tome što je za njega prihvatljivo u međuljudskim odnosima. Direktna demokracije i samoupravljanje je prirodni ljudski način dogovaranja o zajedničkom radu i životu u nekom društvu. Taj proces osvještavanja je nezaustavljiv i on će neminovno dovesti do promjena koje će potpuno razvlastiti manjinu koja sada još uvijek izrabljuje većinu.

Ta manjina koja danas još uvijek ima kontrolu nad svim resursima planete i koja kontrolira, manipulira i izrabljuje većinu, neće dobrovoljno napustiti te pozicije koje ima u društvu. Možda će te promjene društvenih sistema biti neugodne za tu povlaštenu manjinu ali će te promjene sigurno doći i novi humaniji međuljudski odnosi će donijeti velike nove poticaje u daljnjem humanijem, zdravijem i prirodnijem životu i razvoju čovječanstva.

Izvor: www.newsmart.me

Prenosi: razotkrivanje.net

Comments are closed.