DA SE ZAMISLITE: Kompilacija videa koji otvaraju oči

Da li svijet u kojem vjerujete da živite postoji, ili je ono što smatrate stvarnošću tek veo iluzija prevučenih preko vaših očiju? Da li ste mali i nemoćni kako vam to mediji svakodnevno prikazuju?  Da li su vaše misli zaista vaše?  Da li su zbivanja u svijetu tek zbir slučajnih nasumičnih događaja? Da li ste slobodni? Da li život na ovoj planeti može biti prožet ljubavlju i srećom?

Svaki  video moguće je skinuti pomoću YouTube Downloadera i kao takvog objaviti na facebooku ili nekoj od društvenih mreža