Na rubu znanosti: Ho’oponopono sa Mabel Katz

na rubu znanosti david icke

Ho’oponopono je drevna havajska vještina rješavanja problema koja se temelji na principima potpune odgovornosti. Problemi su sjećanja, ponavljanja starih programa iz prošlosti u našem umu i podsvijesti kako bismo imali priliku vidjeti ih. U havajskom rječniku ova se vještina definira kao mentalno čišćenje jer za drevne Havajce svi problemi nastaju kao misao. Ho’oponopono polazi od toga da je sve u svijetu povezano – što se događa u našoj stvarnosti je odjek ili odraz nekih događaja sukladne vibracije. Problem u kojem smo se našli zapravo imamo sami sa sobom, jer potpuna odgovornost podrazumijeva ideju da je sve što postoji u našem životu projekcija iz našeg unutrašnjeg svijeta. Ho’oponopono je, dakle, proces oslobađanja od štetnih energija u podsvijesti kroz opraštanje, pokajanje i preobražaj.

Tobajas Lars

Comments are closed.