‘Za dvadeset godina zbog mobitela i antena ćemo imati eksploziju tumora mozga!’

Temeljno potrošačko pravo je pravo na zdrav okoliš, zbog čega se protivimo postavljanju ‘antena’ za mobitele na svakom koraku. Neke županije napravile su u prostornim planovima ograničenja, no Vladinom Uredbom se to ukida – upozorava Erika Popović, predsjednica udruge Plavi val. (dnevno.hr)

Za dvadesetak godina imat ćemo eksploziju tumora mozga, upozoravaju ovih dana čelnici nekoliko hrvatskih ekoloških udruga, isprovocirani prijedlogom Uredbe Ministarstva prometa i veza, kojom se, daleko od očiju javnosti, namjerava po svemu sudeći dozvoliti gradnja antenskih stupova za mobitele u svim naseljima i na gotovo svakoj lokaciji, bez obzira na županijske prostorne planove i na dosadašnja ograničenja.

Erika Popović: Antene će moći postavljati gdje god požele

– Temeljno potrošačko pravo je pravo na zdrav okoliš, zbog čega se protivimo omogućavanju postavljanja antena na svakom koraku. Na stranicama Ministarstva prometa i veza pronašla sam, naime, podosta skriven tekst prijedloga nove Uredbe zakona, kojom bi se operaterima omogućilo da stave antenske stupove gdje god požele, pa čak i bez traženja odobrenja vlasnika kuće ili zgrade. Ta činjenica me zgrozila. Jer ne samo da tako ugrožavaju zdravlje ljudi, već ugrožavaju i pravo vlasništva. I sve to samo kako bi se pogodovalo teleoperaterima, pokrenula pokoja investicija i kako bi se nešto gradilo, makar i na štetu zdravlja građana Hrvatske. Neke županije napravile su, naime, u svojim prostornim planovima izvjesna ograničenja, no Uredbom se to ukida, a traži se jedino suglasnost HAKOM-a – napominje Erika Popović, predsjednica potrošačke udruge Plavi val, specijalizirane za zaštitu prava na zdrav okoliš.

Aktivistica Plavog vala ističe potom da sporna uredba nije prošla nikakvu javnu raspravu, a neće ići ni na dnevni red Sabora, što znači da je njezino donošenje i primjena skoro pa gotova stvar..

Istekao rok za primjedbe na tekst Uredbe

– Danas (ponedjeljak) je zadnji dan za slanje primjedbi na tu Uredbu, premda javnost ni ne zna za sadržaj tog dokumenta. Bojim se, stoga, da će to proći na mala vrata i da ćemo tek kasnije, kada počne primjena Uredbe i kada radnici počnu bez pitanja ulaziti u zgrade i penjati se na krovove , na terenu imati prave pobune opravdano ogorčenih ljudi – zaključuje Erika Popović.

Slaže se s njom i Vjeran Piršić, predsjednik udruge Eko Kvarner, koji kaže da i oni stalno dobivaju upite građana na temu štetnosti baznih stanica za mobitele i zakonske regulacije njihovog postavljanja.

Piršić: Tumori mozga najčešće nastaju na strani gdje je držan mobitel

– Nitko ne traži da se ukinu mobiteli i antene, ali bi se pri odabiru lokacija za antenske stupove moglo malo više promišljati i voditi računa o zdravlju građana. Nova Vladina Uredba svakako je propis koji pogoduje operaterima, moguće je, na štetu zdravlja građana Republike Hrvatske. Službeni dokaz da mobiteli i antene izazivaju rak mozga još ne postoji, ali samo zato jer nije bilo dovoljno dugog kumulativnog istraživanja koje bi moglo donijeti taj zaključak. Podsjećam vas, međutim, da su prošla mnoga desetljeća prije nego je i službeno utvrđeno da pušenje izaziva tumor, premda je odavno poznato da cigarete štete zdravlju. Rezultati dosad provedenih istraživanja štetnog zračenja mobitela i baznih stanica za mobitele, ukazuju, naime, na činjenicu da mobiteli najvjerojatnije uzrokuju tumor na mozgu, jer je kod 70 posto oboljelih utvrđeno da im je tumor nastao na strani na kojoj su držali mobitel. Neki istraživači stoga upozoravaju na činjenicu da ćemo za par desetljeća imati pravu epidemiju tumora mozga – podvlači Vjeran Piršić, pa dodaje da su najugroženija djeca do 14 godina, jer nemaju razvijenu lubanju koja bi mozak štitila od štetnog zračenja mobitela.

– Ako se usvoji Uredba, onemogućit će se bilo kakav utjecaj lokalne zajednice na odabir lokacije za antenske stupove, što znači da se tako teleoperaterima bitno olakšava proces odabira lokacija i postavljanja antena. Predstavničko tijelo građana više se neće ni pitati za dozvolu – primjećuje Piršić.

Đuro Lubura, stalni sudski vještak za telekomunikacije, a ujedno i predsjednik udruge Telekom, ima nešto drugačije mišljenje o toj temi.

Lubura: Što je više antene, to je manja šteta od zračenja mobitela

– Upoznat sam s tekstom Uredbe, pa mogu reći da to nije baš tako kako u Plavom valu tvrde. Tom Uredbom ukidaju se, prema mojim saznanjima, samo nerealna ograničenja za postavljanje antena u županijskim planovima. Valja ovdje istaknuti da opasnost od elektromagnetskog zračenja opada s udaljenošću od izvora zračenje, što znači da su za zdravlje ljudi puno opasniji mobiteli na uhu nego antenski stupovi za mobitele. Uz to, treba istaknuti da je za zdravlje štetnije kada mobitel radi većom snagom, odnosno kada nema dovoljno signala, nego kada je signal jasan. Po toj logici ispada čak da je za zdravlje ljudi bolje da antenskih stupova ima više i da pokrivaju sve dijelove Hrvatske, nego da u nekim dijelovima nema signala – ističe Đuro Lubura, predsjednik udruge Telekom, pa dodaje da HAKOM mjeri štetno zračenje, te da postoji pravilnik koji propisuje dozvoljenu razinu tog zračenje.

Ministarstvo: Hrvatski propisi stroži su od onih u EU
Na naša pitanja: ‘Je li istina da Ministarstvo prometa nastoji preko nove Uredbe izmijeniti planove županija u dijelu nezakonite gradnje antenskih stupova za mobitele, te zbog čega Ministarstvo ide na ruku teleoperaterima, a na štetu zdravlja građana Republike Hrvatske’, opširno su nam odgovorili djelatnici Samostalne službe za odnose s javnošću Ministarstva. Odgovor prenosimo u cjelosti:
‘U želji da Vam što podrobnije odgovorimo na Vaša pitanja, ponajprije skrećemo pozornost na članak 25. Zakona o elektroničkim komunikacijama (“Narodne novine”, br. 73/08. i 90/11.) kojim je jasno i nedvojbeno propisano da se dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (što obuhvaća i prostorne planove županija) moraju izrađivati tako da ne ograničuju razvoj elektroničke komunikacijske mreže i infrastrukture. Pritom treba zadovoljiti zahtjeve zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.
Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja (“Narodne novine”, br. 98/11.), koji je donesen na temelju Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (“Narodne novine”, br. 91/10.) i u nadležnosti je Ministarstva zdravlja, propisane su granične razine elektromagnetskih polja koje su znatno niže od prosječnih vrijednosti u državama članicama Europske unije. Dakle, mjerodavni hrvatski propisi u području zaštite zdravlja od djelovanja elektromagnetskih polja stroži su od sličnih propisa u Europskoj uniji, a sva elektronička komunikacijska oprema u Hrvatskoj koja stvara elektromagnetska polja, uključujući i osnovne (bazne) postaje pokretnih komunikacija, podliježe svakodnevnom nadzoru i mjerenjima od strane nadležnih institucija. Možebitna nedopuštena odstupanja od propisanih vrijednosti uklanjaju se u vrlo kratkom roku putem redovitog inspekcijskog nadzora. Osim toga, predmetnim prijedlogom Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme ne uređuje se pitanje zaštite od elektromagnetskih polja, koje je već uređeno gore navedenim propisom.
Nadalje, nadležno regulatorno tijelo (HAKOM) izdalo je, u skladu sa zakonom, trima operatorima pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, koje sadrže i obvezu izgradnje mreže, a u ispunjavanju ove obveze operatori su se do sada susretali s brojnim poteškoćama jer prostorni planovi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu poštivali izričite zakonske odredbe o zabrani ograničavanja razvoja mreže i infrastrukture, ne vodeći pritom uopće računa o pravilima struke planiranja mreža pokretnih komunikacija, kao ni o zahtjevima samih korisnika usluga, koji su zbog toga dovedeni u situaciju da na brojnim područjima plaćaju usluge kojima se ne mogu koristiti, budući da nema zadovoljavajuće razine signala, ili pokrivanja signalom uopće nema.
Slijedom navedenog, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je, u suradnji sa stručnjacima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i HAKOM-a, izradilo prijedlog navedene Uredbe kojom se ne mijenjaju prostorni planovi županija niti jedinica lokalne samouprave u dijelu nezakonite gradnje antenskih stupova, već se po prvi put sustavno i podrobno propisuju mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Također, predmet ove Uredbe nije izdavanje dozvola za gradnju antenskih stupova ili druge elektroničke komunikacijske infrastrukture, budući da su ova pitanja već uređena propisima o gradnji i prostornom uređenju.
Zaključno, prijedlogom ove Uredbe, koji u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama donosi Vlada Republike Hrvatske, “ne podilazi se operatorima” već se provodi članak 25. stavak 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama koji predviđa donošenje ove Uredbe, a kojom će se ponajprije stvoriti normativni uvjeti za predstojeći razvoj komunikacijskih mreža nove, četvrte generacije (LTE) i svjetlovodnih mreža, a u cilju ostvarivanja ravnomjerne pokrivenosti Republike Hrvatske infrastrukturom širokopojasnog pristupa i poticanja razvoja digitalnih usluga i digitalnog gospodarstva, kao temelja daljnjeg gospodarskog i društvenog razvoja, stoji u priopćenju Odjela za odnose s javnošću Ministarstva pomorstva, promete i infrastrukture.
Izvor: dnevno.hr

Vezani postovi:

U ovome članku ću se pokušati osvrnuti, ukazati, na šumu koju ne vidimo od lišća, ili točnije rečeno, pokušati ću ukazati na potencijalni HAARP sustav, sustav, alat kontrole uma koji se nalazi u svakome naselju, pa i u svakoj kući. Dakle riječ je o mobitelima i mobilnim repetitorima, koji pokrivaju skoro svaki centimetar naseljene zemlje.

Comments are closed.