Mooji – Izlegni se ili postani omlet!

Mooji 12Kada govorim o Svijesti ti si misliš: „Svijest! Opet ta riječ. Da, jednog dana ću shvatiti što ona zapravo znači“.

Možeš li uvidjeti da se čak ni takve misli ne mogu pojaviti ili biti percipirane bez Svijesti koja je njihov izvor i koja im omogućuje da se pojave te budu percipirane?
.

Na Satsangu mi razotkrivamo i odbacujemo nestvarno.
Kada je nestvarno odbačeno, ti ne moraš dalje tragati za stvarnim.
Samo Stvarno preostaje.
Uvijek je ovdje.
Ti shvaćaš kako nikada nije ni bilo bez tebe.
Uvijek je ovdje kao tvoje vlastito Sebstvo.

Comments are closed.