Mooji o putu Mira, Radosti i Blaženstva, Bogu, o tome Tko smo zapravo …

Onaj tko traži Boga, nalazi sebe, onaj tko traži sebe, nalazi Boga. Ako je Bog beskonačan, tada Bog zasigurno mora biti i u tebi, ne može biti beskonačan svugdje osim u tebi.

Ali tada će netko reći: kako se usuđuješ reći da si Bog! Bogohuliš!  Tada kažeš: ali čekaj malo, veće je bogohuljenje reći da nisi Bog, da možeš postojati neovisno o Bogu, to jest svijesnosti.

Sve što postoji unutar je Boga i Bog je u svemu.

”Kada ideja ‘Ja sam činioc’ ode, onda samo ‘Ja Jesam’ ostaje, a taj ‘Ja Jesam’ nema religije”

Beskonačan Bog

Tko smo zapravo mi

 

Ti si već slobodan

 Živio sam na rubu ludila, sa željom da znam razloge, kucajuci na vrata. Vrata se Otvaraju. Kucao sam iznutra!

Rumi

Comments are closed.