Koliko Je Ljudi Pobio Bog

Ponekad se u Bibliji spominje koliko ih ( nas ) je točno ubio.
Nije točno sigurno koliko, ali je puno. Koliko ih je ubio u potopu, koliko živih ispekao u Sodom-i i Gomorrah-u? Koliko je prvobitnih Egipćana ubio? Tu je sigurno nemoguće sve prebrojati točno.

Biblija u kojoj se ponekad spominje koliko ih (nas) je točno ubio, za one koji neznaju, je zbirka tekstova koje kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere; nastali su u vremenu između 1513. pr. Kr. U kršćanstvu Bog je jedan od termina koji opisuje savršeno, nadljudsko biće, za koje se vjeruje da je stvoritelj svijeta i upravljač čovjekove sudbine. Vjerovanje u boga zove se religija, a obredi u njegovu čast bogoslužje.
Evo slijedi popis onih koji se spominju u Bibliji da su ubijeni od strane samoga Boga, za sad smo zbrojili 2 391 421 ljudskih bića:Broj ubijenih
Lotovu ženu jer je pogledala unatrag Gen.19:26, BT 1 1
Er kojeg je Bog “uništio pogledom” Gen.38:7, 1 Chr.2:3, BT 1 2
Onana jer je masturbirao Gen.38:10, BT 1 3
Faraona i 600 kapetana bojovnika ( + njegovu čitavu vojsku ) Ex.14:8-26 601+ 604+
Gole plesačice oko Aaronovog zlatnog teleta Ex.32:27-28, 35, BT 3000 3604+
Aaronove sinove Lev.10:1-3, Num.3:4, 26:61, BT 2 3606+
Blasfemičara Lev.24:10-23, BT 1 3607+
Čovjeka koji je sakupljao granje u subotu Num.15:32-36, BT 1 3608+
Koraha, Dathana, i Abirama ( i njihove obitelji ) Num.16:27, BT 12+ 3620+
Spaljenih na smrt Num.16:35, 26:10, BT 250 3870+
Koji su se žalili Num.16:49, BT 14,700 18,570+
Koji su se kurvali Num.25:9, BT 24,000 42,570+
Midianitski masakr Num.31:1-35, BT 90,000+ 132,570+
Bog je rekao Joshui da kamenuje obitelj do smrti Joshua 7:10-12, 24-26, BT 5+ 132,575+
Bog je rekao Joshui da ubije svakoga ( Jericho ) Joshua 8:1-25, BT 12,000 144,575+
Joshua ubija pet kraljeva Joshua 10:24-26, BT 5 144,580+
Bog ubija 10000 ( Canaaniti i Perizziti ) Judges 1:4, BT 10,000 154,580+
Ehud zabija nož u trbuh kralja po Božjem nalogu Jg.3:15-22, BT 1 154,581+
Bog ubija Moabite Jg.3:28-29, BT 10,000 164,581+
Bog natjera Midianitine vojnike da se ubiju međusobno Jg.7:2-22, 8:10, BT 120,000 284,581+
Bog daje Samsonu snagu da ubije 30 “komada” Jg.14:19, BT 30 284,611+
Božji duh daje Samsonu snagu za “dalje” Jg.15:14-15, BT 1000 285,611+
Samsonov teroristički akt potpomognut Bogom Jg.16:27-30, BT 3000 288,611+
Bog ubija “Benjaminovu djecu” Jg.20:35-37, BT 25,100 313,711+
Još istih kasnije Jg.20:44-46 25,000 338,711+
Za gledanje u Božju arku ( ljude Betšemeša ) 1 Sam.6:19 50,070 388,781+
Bog rasturio Palestince 1 Sam.14:12 20 388,801+
Samuel ( po Božjoj naredbi ) kolje Agaga 1 Sam.15:32-33 1 388,802+
Bog ubio Nabala 1 Sam.25:38 1 388,803+
Bog ubio Uzzaha 2 Sam.6:6-7, 1 Chr.13:9-10 1 388,804+
Davidovog i Bathshebinog dječaka 2 Sam.12:14-18 1 388,805+
7 sinova Saula 2 Sam.21:6-9 7 388,812+
Bog poslao kugu na ljude 2 Sam.24:13, 1 Chr.21:7 70,000+ 458,812+
Proroka 1 Kg.13:1-24 1 458,813+
Ubio vođe religija u molitvi 1 Kg.18:22-40 450 459,263+
Bog zakolje Sirijce… 1 Kg.20:28-29 100,000 559,263+
Još ubija “malo” Sirijaca… 1 Kg.20:30 27,000 586,263+
Bog poslao lava da pojede čovjeka ( valjda je toliko volio životinje ) 1 Kg.20:35-36 1 586,264+
Ahaziaha jer se molio krivom Bogu ( oh dakle, ima ih više? ) 2 Kg.1:2-4, 17, 2 Chr.22:7-9 1 586,265+
Spaljeni od strane Boga ( ovaj je izgleda bio i piroman… ) 2 Kg.1:9-12 102 586,367+
Bog poslao 2 medvjeda koji ubijaju 42 DJECE jer su se smijala Elishinoj ćelavoj glavi!!! ( ovdje je svaki komentar suvišan… ) 2 Kg.2:23-24 42 586,409+
Pregažen na smrt jer nije vjerovao Elijah 2 Kg.7:17-20 1 586,410+
Jezebel 2 Kg.9:33-37 1 586,411+
Bog šalje lava da ubije “neke” strance ( izgleda da nije volio strance… nije imao osjećaj za turizam… ) 2 Kg.17:25-26 3+ 586,414+
Vojnike Azirijce 2 Kg.19:35, 2 Chr.32:21, Is.37:36 185,000 771,414+
Saul 1 Chr.10:14 1 771,415+
Bog izruči Izraelce u neprijateljske ruke ( oh, “špija”… ) 2 Chr.13:15-17 500,000 1,271,415+
Jeroboam 2 Chr.13:20 1 1,271,416+
Bog uništi Etiopljane ( valjda im nije dao jesti… ) 2 Chr.14:9-14 1,000,000 2,271,416+
Bog Jehoramu vadi crijeva ( klasični “mesar”… ) 2 Chr.21:14-19 1 2,271,417+
Vojnici Jude 2 Chr.28:6 120,000 2,391,417+
Ezekieva žena Ezek.24:15-18 1 2,391,418+
Ananias i Sapphira Acts 5:1-10 2 2,391,420+
Herod Acts 12:23, BT 1 2,391,421+

( preneseno sa: http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2006/08/how-many-has-god-killed.html )

www.val.hr

Dakle, ako Bog ima potrebe ubijati – onda nam kao takav ni ne treba! Uviđamo “Božje” nastrane scene ubijanja, pa osobno mislim da nitko normalan nebi trebao podržavati “takvog Boga”. No, kako su ljudi NESVJESNI, većinom razmišljaju kao ovce – ne uviđaju kojim silama nedjeljom daruju svoju energiju ( i novac, naravno, koji je energija 3. denziteta ).

Kojem se “Bogu” vi molite? Pazite, jer će vam uvijek jedan od “njih” odrezati glavu jer se molite krivom… HAHAHA!

Najšira percepcija kojom bi ovo mogli sagledati je ta da jedan dio Boga ubija neke druge dijelove Boga… jer smo ionako svi, sve što postoji, sve zajedno – Bog. Zašto ljudi misle da su ODVOJENI od Boga? Zato što su neki manipulatori tako htjeli… a time proveli svoje neke zamisli… sviđalo se to nama ostalima – ili ne.

Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi počnu razmišljati svojim glavama ukoliko žele napredovati.

Kaže se da je bezuvjetna ljubav Božanska. Bog voli ljude bezuvjetno. Što god da mi učinili i kako god mi to učinili,Bog će nas uvijek voljeti. On će uvijek i oprostiti.

Comments are closed.