Referendumski ustanak – Preuzmi potpisne liste i prikupi potpise!

Referendum 5Na ovim stranicama mislim da nema potrebe dodatno objašnjavati i ukazivati na važnosti prikupljanja dovoljnog broja potpisa, te samim time i raspisivanje referenduma a vezano uz poništenje pretvorbe i privatizacije, zabrane prodaje privatnih resursa (voda, šuma, zemlje, …), zabrane GMO-a, i da li ste za ili protiv ulaska u EU.

O štetnosti i krajnjoj svrsi GMO-a pišemo godinama, o tome tko stoji iza Europske unije i koji je krajni cilj pisano je u desecima postova, isto kao i o ciljevima centralizacije-globalizacije koji se sprovode pod krinkom financijske krize, a vezano uz preuzimanje imovine, prostora te prirodnih resursa od strane korporacija, bilo putem privatizacije ili pak putem raznih koncesija. A što se pak tiče pretvorbe i privatizacije, dovoljno je reći da je pretvorba i privatizacija planski izvedena, te da je prema nalazu državne revizije 98% pretvorbe protuzakonito.

Ova stranica trenutno na facebooku broji 8 750 simpatizera, kada bi se od tih 8 750, svega 5 000 nas minamalno, ponavljam minimalno aktiviralo, mogli bismo bez ikakva problema prikupiti 50 do 100 000 tisuća pa i više potpisa, dakle jednu četvrtinu ukupno potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma. Kako, vrlo jednostavno!

Za početak potrebno je preuzeti liste, liste možete preuzeti ili direktno isprintati sa ovih linkova:

  1. JESTE LI ZA PONIŠTENJE PRETVORBE, PRIVATIZACIJE I DRUGIH PRIJENOSA NE-OSOBNOG VLASNIŠTVA OD 1990. DO DANAS?
  2. JESTE LI ZA ZABRANU RASPRODAJE IMOVINE, PROSTORA I PRIRODNIH RESURSA RH?
  3. JESTE LI ZA ZABRANU PROMETOVANJA, PROIZVODNJE I PRODAJE GMO-a U REPUBLICI HRVATSKOJ?
  4. JESTE LI ZA ILI PROTIV ČLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI?

Nakon što ste ih preuzeli/isprintali, a potrebno je isprintati svaku listu, jer svaka lista služi za prikupljanje potpisa jednog od referendumskog pitanja, možete krenuti u prikupljanje potpisa. Na listu se upisuje Ime i Prezime, OIB ili JMBG sa velikim štampanim slovima, te je potreban vlastoručni potpis potpisnika. Svaki list je posebna i svatko može potpisati onoliko pitanja koliko želi: jedno, dva, tri ili sva četiri. Dakle, ljudi ne moraju potpisati sva četiri pitanja ako to ne žele. Redni broj se ne upisuje, naglašavam, redni broj nemojte upisivati.

Svaka lista sadrži dvadesetak praznih polja, te smatram da svatko od nas može bez ikakva problema krenuvši od ukućana te obišavši susjede, prijatelje i rodbinu prikupiti tih dvadeset potpisa za svako od četiri pitanja, što bi značilo da bez ikakva problema, uz minimalan trud, nas spomenutih 5 000 možemo sakupiti 100 000 pa i više potpisa za svako referendumsko pitanje.

Nakon što završite sa prikupljanjem potpisa, liste je potrebno najkasnije do 27.02. predati na vama najbliži štand. Adrese štandova možete pronaći ovdje: referendum.co/adrese-standova-po-gradovima

Svi koji se žele dodatno informirati o EU, GMO-u, rasprodaji imovine i prostora RH, pretvorbi i privatizaciji, to mogu učiniti ovdje:

Više o Europskoj uniji

Više o GMO-u

Više o rasprodaji imovine i prostora RH

Više o pretvorbi i privatizaciji

 

Molimo, proslijedite ovu poruku, da prikupimo što više potpisa ! Zbog rigoroznih uvjeta u RH potrebno je prikupiti 400. 000 potpisa ( 10 % birača ) u 14 dana, što je najstroži zahtjev u Europi !

 

Primjerice u Švicarskoj prikupljanje traje 90 dana, a potrebno je 5% birača da izraze svoju želju za referendumom. Zato su imali 500 referenduma u posljednjih 150 godina, a mi u posljednjih dvadeset godina samo dva. Možda je to razlog zašto je Švicarska pojam zemlje blagostanja : narod ne dozvoljava svojim službenicima u vladi da rade gluposti i zlo, a još manje da se urote protiv njega!

Ako ne sad, kad? Ako ne mi, tko?

  Za kraj prenosimo video, nedavni istup Australske političarke Anne Bressington, u kojem razotkriva Agendu 21, Rimski Klub, Novi svjetski poredak…

Nažalost prijevod nije dostupan.
.

Comments are closed.